گل پسر من علي گل پسر من علي ، تا این لحظه: 10 سال و 4 ماه و 10 روز سن داره
محمد سبحان گلممحمد سبحان گلم، تا این لحظه: 5 سال و 4 ماه و 10 روز سن داره
مجتبی جانممجتبی جانم، تا این لحظه: 3 سال و 6 ماه و 10 روز سن داره
پیوند عاشقانه ماپیوند عاشقانه ما، تا این لحظه: 11 سال و 7 ماه و 10 روز سن داره
زهرا خانومیزهرا خانومی، تا این لحظه: 2 سال و 20 روز سن داره

♥♥♥خود عشق♥♥♥

مامان هستم متولد ۶۳. امیدوارم شاد سالم و صالح باشین

اقا مجتبی بستری شدند

از سر کار که اومدم مجتبی را خیلی بیحال دیدم . پرستارش گفت از صبح بارها بردمش دستشویی . الان هم پوشکش کردم . سریع بردمش بیمارستان و گفتن اب بدنش کم شده و سرم زدند .   خدایا همه مریضا را شفا بده. الهی امین ...
14 اسفند 1397

این روزای باقیمانده از سال ۹۷

  کیک روز مهندس که ابجی گلم زحمت کشیده بود میتراجان تشکر. برای همه زحماتی که کشیدی. اول اسفند ۹۷ بعد ۲۰ روز تحمل دل درد دکتر عطایی منو عمل سزارین کردند و به گفته ایشان حاملگی خارج رحم داشتم و لوله فالوپ سمت راستم نیز برداشته شد . بعد سه حاملگی و زایمان طبیعی    چند هفته پیش اقا مجتبی پسر کوچکم خونه را با فندک اشپزخونه اتیش زد و فرش و مبل و چند پتو و تشک سوخت . فقط مرتضی همسری کمی دست و پاش سوخت . خدا را شکر الان بهتره برای همین امسال خونه تکونی یک ماه زودتر شد . چون خونه زیر دوده شده بود. منم که الان در حال استراحتم و فردا باید بروم دکتر برای چکاپ بخیه ها . التماس دعا ...
10 اسفند 1397
1